Algemene voorwaarden


Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Vacaturemarkt.com en alle bijbehorende diensten. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikers mogen de website en de bijbehorende diensten alleen gebruiken voor wettelijke doeleinden en op een manier die de rechten van andere gebruikers of derden niet schendt. Ongepast of onwettig gedrag kan leiden tot beëindiging van de toegang tot de website en mogelijke juridische stappen.

Aansprakelijkheid
Vacaturemarkt.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies als gevolg van het gebruik van de website of de bijbehorende diensten. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen acties en beslissingen bij het gebruik van de website.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en logo's, is eigendom van Vacaturemarkt.com of de respectievelijke eigenaren en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruikers mogen dergelijke inhoud niet kopiëren, reproduceren of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Wijzigingen in de voorwaarden
Vacaturemarkt.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de voorwaarden om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.